Aanvraag onderzoek en behandeling EED

In het kader van de nieuwe jeugdwet zijn vanaf 01-01-2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de dyslexiezorg. Voor de –door de gemeenten– vergoede dyslexiezorg komen kinderen in aanmerking in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Binnen de regio SWV PO 30.06 hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen en om te zorgen dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. In dat kader is besloten tot het inrichten van een Dyslexieteam, om zo tot optimale dyslexiezorg te komen.  Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking noodzakelijk tussen school, ouders en zorgverlener.

Voor aanmelding wordt gebruik gemaakt van het “Leerlingdossier dyslexie (EED) zoals –nu nog- opgenomen op deze site. Voor het verkrijgen van het verleningsbesluit dient wel het juiste –en ondertekende- aanvraagformulier te worden toegevoegd.

Vanaf 1 februari kunnen aanvragen EED digitaal door scholen worden uitgevoerd via het TLV-aanvraagsysteem van het samenwerkingsverband. Na 1 maart kunnen aanvragen nog uitsluitend digitaal worden ingediend. Voor vragen over de werkwijze vindt u informatie onder het kopje “aanvragen arrangement”.

De aanvraag met bijlagen wordt verzonden naar emailadres: dyslexieteam@samenwerkingsverbandpo3006.nl

Op de site staat een lijst met de door de gemeenten gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieders. Deze wordt voortdurend geactualiseerd.

Voor de eerste ervaringen met de werkwijze met het dyslexieteam verwijzen we u naar de nieuwsbrief.

Het Dyslexieteam