Aanvraag onderzoek en behandeling EED

In het kader van de nieuwe jeugdwet zijn vanaf 01-01-2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de dyslexiezorg. Voor de –door de gemeenten– vergoede dyslexiezorg komen kinderen in aanmerking in de leeftijd van 7 tot 13 jaar die basisonderwijs volgen bij de start van het traject van diagnostiek en behandeling. Binnen de regio SWV PO 30.06 hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen en om te zorgen dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. In dat kader is besloten tot het inrichten van een Dyslexieteam, om zo tot optimale dyslexiezorg te komen.  Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking noodzakelijk tussen school, ouders en zorgverlener. Verdere informatie over de doelen en de werkwijze van het Dyslexieteam is te vinden in het document “Doelen en Werkwijze”. In het overzicht Dyslexie aanbieders staat een lijst met de door de gemeenten gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieders. Deze wordt voortdurend geactualiseerd.

Het indienen van een aanvraag onderzoek en behandeling EED kan door scholen alleen nog via een digitaal systeem worden ingediend. Dit digitale systeem is de vinden op de website: www.ldos.nl. Voor het inloggen op het digitale systeem hebben de scholen in het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen. Mocht u niet beschikken over een inlogcode kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband (0412-617077).

Het Dyslexieteam

Documenten: