Aanvragen arrangement

 

  • Een aanvraag voor extra ondersteuning kan door het BaO, het SBaO of SO alleen nog via een digitaal systeem worden ingediend. Dit digitale systeem is te vinden op de website: www.ldos.nl. Voor het inloggen op het digitale systeem hebben de scholen in het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen. Mocht u niet beschikken over een inlogcode kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband (0412-617077). Aanvragen voor een TLV SBaO of SO dienen uiterlijk om 12.00 uur op een vergaderdag te worden ingediend voor agendering op het eerstvolgende TLV-overleg (zie agenda op de homepage).