Hoe werkt het samenwerkingsverband 30.06?

Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs in 2014 mogen samenwerkingsverbanden zelf bepalen hoe ze de ondersteuning voor leerlingen regelen. Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen de scholen te helpen in de vorm van het bieden van expertise (ondersteuning in de school) of in de vorm van een financiële ondersteuning. Sommige samenwerkingsverbanden kiezen ook voor een soort mengmodel. Daarvoor heeft ook het SVW PO 30.06 gekozen. De scholen krijgen budget en vrijheid om de basisondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning aanvragen in de vorm van expertise en of extra geld.

Een andere taak van het samenwerkingsverband is het maken van een ondersteuningsplan.  Hierin staat beschreven hoe de scholen uit het samenwerkingsverband passend onderwijs bieden.