Introductie

Op deze site vindt u informatie over taal gerelateerde onderwerpen en wordt u op de hoogte gehouden van initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied binnen het SWV PO 30.06.

Er zijn binnen de drie gemeenten Oss, Uden en Veghel diverse voorzieningen ingericht en/of activiteiten ontplooid om kinderen met taalachterstanden te ondersteunen.
In het kader van passend onderwijs werken de scholen en het SVW samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen voor de regio Oss en Uden en de Taalbrug Eindhoven voor Veghel en St. Oedenrode (gemeente Meierijstad)

Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking doof of slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis.

Meer informatie:

Brief contactpersonen cluster 2 Uden Oss Veghel St Oedenrode 2017

Documenten Kentalis

TOS-poster
Aanvraagformulier Consultatie en Advies Kentalis
Toelichting Consultatie en Advies Kentalis
vragenlijst-incl.-handleiding-signalering-taal-en-of-spraakproblemen-versie-december-2013
Deze vragenlijst met handleiding voor de signalering van taal – spraakproblemen kan gebruikt worden voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar.
 Printversie ouder folder Kentalis

Voor cursusaanbod  Kentalis
www.kentalisshop.nl

Documenten Taalbrug
C & A formulier http://www.vituszuid.nl/taalbrug/?page_id=2276

Sites
www.kentalis.nl
http://www.vituszuid.nl/taalbrug/
www.simea.nl