Loket preventie

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft en deskundigheid van iemand buiten de school nodig is, kan de school een beroep doen op het preventieloket van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen. Dit gebeurt pas nadat de school de zorgen of ondersteuningsbehoefte heeft besproken met ouders en alleen als de ouders akkoord zijn met de aanvraag voor preventieve ondersteuning.