Nieuwsbrief augustus 2017

Na een welverdiende vakantie met ontspanning en rust, wordt het schooljaar met hernieuwde
energie weer opgestart. Om ontwikkelingen uit het vorige schooljaar weer in herinnering op te
roepen en om te informeren verschijnt direct een eerste nieuwsbrief met informatie over
ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband en rondom Passend Onderwijs.
In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
1. Het SO-expertise team in 2017-2018
2. De bovenschools deskundigen in 2017-2018
3. Het SOP in 2017-2018
4. Informatiebijeenkomsten SWV VO3006 voor leerkrachten van groepen 7-8 en IB’ers
5. Mededelingen personeel
6. 11e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs