NT2

Vanaf augustus 2015 zijn er gemeentelijke OAB middelen beschikbaar voor arrangementen voor de specifieke taal hulpvraag van NT 2 leerlingen niet/nauwelijks Nederlands sprekend groep 1 t/m 8 op de basisscholen in de gemeente Oss. Deze zijn bedoeld als aanvulling op de taalondersteuning die al voor deze leerlingen gerealiseerd is/wordt op de scholen. Het NT2- arrangement is door de scholen/besturen aan te vragen bij het TOV, wanneer een leerling uit het buitenland  korter dan 1 jaar in Nederland is. Het doel is deze leerlingen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie.

De criteria en aanvraagprocedure staan vermeld in het document “ Handwijzer aanvraag arrangement  NT2 leerlingen en VVE- kleuters met een taalachterstand”.  Een oriëntatie op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en mogelijke scenario’s op school/ bestuursniveau kunt u vinden in de brochure “meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften”. De voorgaande jaren is een welkomstpakket ontwikkeld met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak.

Stuur het aanvraagformulier naar het TOV t.a.v. Marja van Gessel

Per mail: marjavangessel@tov-oss.nl

Ook voor vragen kun je terecht bij het TOV. Tel.nr. 06-31 776697

Download hier de documenten  voor NT2

Aanmeldingsformulier NT2 – ondersteuning 2017

– Handwijzer aanvraag arrangement NT2 en VVE

– Brochure Meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

 

Welkomstpakket

– Adviezen bij Nieuwkomers

– Materialenlijst voor Nieuwkomers

– Consolideeroef. Woordenschat

– Prentenboeken en andere boeken

– Poolse kinderen in Nederland

– Poolse woordenlijst

Site met nieuws over het eerste opvangonderwijs aan “Nieuwkomers” is www.Lowan.nl

U kunt zich aanmelden voor de Lowan nieuwsbrief. Zij organiseren ook studiedagen en bijeenkomsten.

Bent u als school nieuw en niet bekend met Nieuwkomers? Vele vragen worden beantwoord op

http://www.lowan.nl/primair-onderwijs/onderwijs/onderwijsorganisatie-2/basisinformatie/

 

De KPC – groep heeft een draaiboek gemaakt, getiteld Vluchtelingenkinderen bij ons op school. www.kpcgroep.nl

Het is bedoeld voor scholen die vluchtelingenkinderen gaan opvangen en daarvoor nog geen of nauwelijks voorbereidingen hebben (kunnen) treffen.

Scholen die al wel zijn voorbereid , kunnen het document gebruiken als checklist. Download hier.

De e-learning  ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ (Stichting Augeo) is één van de maatregelen die de Staatssecretaris ondersteunt samen met o.a. het COA, LOWAN en de PO-raad om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingenkinderen.

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/30622-gratis-e-learning-voor-leerkrachten-van-vluchtelingenkinderen.html
http://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen

 

Boekentips/bronnen/artikelen

Diverse artikelen over NT-2 zijn te vinden onder rubriek downloads.

Zie www. LOWAN.nl

Horen, zien en schrijven (BAZALT)

 

Pragmatische en thematische methode voor het leren van de Nederlandse taal. Bestaat uit werkboekjes met luister-cd’s en spelmateriaal. Heeft nu ook een nieuw oefenprogramma voor op de computer/iPad: Horen, zien en schrijven Digitaal. HZS sluit aan bij de thema’s van Mondeling Nederlands Nieuw
Josee Coenen: “Zien is snappen” een visuele handleiding (grammatica) voor leerkrachten die werken met anderstaligen groep 1 t/m 4 en  “De Bovenkamer” voor groep 5 t/m 8 met een handleiding

“De bovenkamer” een kleurrijke grammatica van het Nederlands, door Josee Coenen (2015) . Het is een handig opzoekboek voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar. Leerlingen vinden er diverse Nederlandse taalverschijnselen in terug. Alles wordt uitgelegd met behulp van illustraties, symbolen en kleuren. Er is ook een handleiding voor de leraar, inclusief cd met werkbladen.

http://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2015/09/de_bovenkamer_josee_coenen.pdf

Overige informatie

voor alle_kinderen_jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Wat je in 2016 echt moet doen (JMV)