NT2

Sinds 1-1-2017 is in de gemeente Oss het NT2-onderwijs centraal georganiseerd in de vorm van drie taalklassen eerste opvang op twee locaties in de gemeente Oss met behulp van gemeentelijke subsidie .Het gaat hierbij om NT2-leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet/nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. De uitvoering en organisatie van de NT2-taalklassen en Mobiele Brigade is in handen van het schoolbestuur SAAM. Dit, in samenspraak met gemeente, TOV en overige besturen. De NT2-taalklaslocaties zijn gelegen in de wijken Schadewijk (IKC Regenboog) en Ruwaard (Kindcentrum Sirius) in Oss. Vanwege de verhuizing van een groot aantal kinderen vanuit IKC Regenboog naar Berghem is een NT2-taalklas per 1 april meeverhuist naar basisschool Het Molenveld in Berghem. Het doel is deze leerlingen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie.Ouders van Nieuwkomers kunnen zich bij de directie van de school aanmelden waar een NT2-taalklas aan verbonden is.

De nieuwkomers die in de dorpen gehuisvest worden kunnen van de NT2-taalklassen of van de mobiele brigade gebruik maken. NT2-specialisten verzorgen het onderwijs aan deze leerlingen met als doel de aansluiting met het regulier onderwijs succesvol te laten verlopen.
Een oriëntatie op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en mogelijke scenario’s op school/ bestuursniveau kunt u vinden in de brochure “meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften”. De voorgaande jaren is een welkomstpakket ontwikkeld met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak. Het doel is deze leerlingen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie.

Download hier de documenten  voor NT2

Formulier aanmelding van NT2-kleuters voor ondersteuning door het NT2-expertiseteam

Formulier aanmelding van leerlingen groep 3 t/m 8 voor ondersteuning door het NT2- expertiseteam

Brochure Meertaligheid onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Welkomstpakket

– Adviezen bij Nieuwkomers

– Materialenlijst voor Nieuwkomers

– Consolideeroef. Woordenschat

– Prentenboeken en andere boeken

– Poolse kinderen in Nederland

– Poolse woordenlijst

Site met nieuws over het eerste opvangonderwijs aan “Nieuwkomers” is www.Lowan.nl
U kunt zich aanmelden voor de Lowan nieuwsbrief. Zij organiseren ook studiedagen en bijeenkomsten.
Bent u als school nieuw en niet bekend met Nieuwkomers? Vele vragen worden beantwoord op http://www.lowan.nl/primair-onderwijs/onderwijs/onderwijsorganisatie-2/basisinformatie/

De e-learning  ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ (Stichting Augeo) is één van de maatregelen die de Staatssecretaris ondersteunt samen met o.a. het COA, LOWAN en de PO-raad om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingenkinderen.

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/30622-gratis-e-learning-voor-leerkrachten-van-vluchtelingenkinderen.html
http://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen

Boekentips/bronnen/artikelen

Zie www. LOWAN.nl

Horen, zien en schrijven (BAZALT)

Pragmatische en thematische methode voor het leren van de Nederlandse taal. Bestaat uit werkboekjes met luister-cd’s en spelmateriaal. Heeft nu ook een nieuw oefenprogramma voor op de computer/iPad: Horen, zien en schrijven Digitaal. HZS sluit aan bij de thema’s van Mondeling Nederlands Nieuw
Josee Coenen: “Zien is snappen” een visuele handleiding (grammatica) voor leerkrachten die werken met anderstaligen groep 1 t/m 4 en  “De Bovenkamer” voor groep 5 t/m 8 met een handleiding

“De bovenkamer” een kleurrijke grammatica van het Nederlands, door Josee Coenen (2015) . Het is een handig opzoekboek voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar. Leerlingen vinden er diverse Nederlandse taalverschijnselen in terug. Alles wordt uitgelegd met behulp van illustraties, symbolen en kleuren. Er is ook een handleiding voor de leraar, inclusief cd met werkbladen.

http://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2015/09/de_bovenkamer_josee_coenen.pdf

Overige informatie

voor alle_kinderen_jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Wat je in 2016 echt moet doen (JMV)