Ondersteuningsplan

De wijze waarop SWV PO 30.06 Passend Onderwijs realiseert heeft zij vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Het geactualiseerde plan beslaat de periode 2016 tot 1 augustus 2018. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 19 april 2016 instemming verleend aan het Ondersteuningsplan, nadat het bestuur op 13 april zijn eerste goedkeuring had gegeven. Op 6 april 2016 heeft de Ondersteuningsplanraad (OPR) ingestemd met het Ondersteuningsplan. Voor 1 mei ligt het plan bij de inspectie.

Hoofdlijnen ondersteuningsplan

In deze presentatie, zijn de hoofdpunten uit het Ondersteuningsplan samengevat.

Schoolondersteuningsprofiel

Vanaf januari 2017 is het formulier SOP digitaal te vinden in de LDos omgeving van de school.