OP

Met de start van Passend Onderwijs is na goedkeuring in het “Op Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO) met de gemeentes en de OPR het Ondersteuningsplan (OP) 2016 vastgesteld. Het plan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband PO 30.06 haar werkzaamheden uitvoert en het is het verantwoordingsdocument.

Download het Ondersteuningsplan 2016