OPR

Wat is de OPR?

De OPR is de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV.

Ouders, leerlingen en docenten hebben via de OPR medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle scholen voor primair onderwijs (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband

Wat doet de OPR?

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

De OPR van 30.06  volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarom komt de OPR van 30.06 vaker bij elkaar dan wettelijk verplicht is.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR heeft een voorzitter uit haar midden.

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders, docenten  zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Leden OPR SWV OPR per januari 2017

De heer E. Verstraten                                   Pallas, ouder en voorzitter

De heer J. van der Cruijsen                           SKOSO, personeel en vicevoorzitter

Mevrouw A. van Vliet                                      Filiosscholengroep, ouder

Mevrouw M. Erich – Elemans                        SKBO, ouder

Mevrouw  I. Toebast-Megens                       Filiosscholengroep, ouder

Mevrouw N. van Berkel                                   Stichting Maashorst, ouder

Mevrouw I. Vinke                                           SKPO-Novum, ouder

Mevrouw M. Brans – Janssen                      ZML HUB, personeel

Mevrouw M. Hoefnagel-Rooijendijk          Optimus, personeel

Mevrouw M. Jansen                                      SBO Oss, Uden, Veghel, personeel

Mevrouw M. van Asseldonk-Ketelaars      Skipov, personeel

Mevrouw  P. Postema-Kwaytaal                  Filiosscholengroep, personeel (lotingplaats Simonscholen)

Mevrouw A. van der Werff                           Stichting OOG, personeel

De heer H. van Geffen                                   Sichting KIEM, personeel

vacature  SBO, personeel