Extra ondersteuning

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft en deskundigheid van iemand buiten de school nodig is, kan de school een beroep doen op het preventieloket van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen. De interne begeleider van de school bespreekt met u als ouders en de medewerker van basisteam Jeugd en Gezin (BJG) wat nodig of wenselijk is. De extra ondersteuning wordt geboden in een arrangement dat het SVW samen met school op maat maakt voor uw kind en zijn leerkracht.