Klachten/onderwijsconsulenten

De basisschool doet haar uiterste best om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat u als ouder het met het aanbod niet eens bent. Wanneer u er met de school niet uitkomt en u het niet eens wordt over de plaatsing of de geboden extra ondersteuning, dan kunt een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Ook kan de consulent advies geven of bemiddelen wanneer uw kind thuis zit zonder uitzicht op een passende plek. Onderwijsconsulenten kiezen geen partij, maar wijzen wel op rechten en plichten. Als u het daarna nog niet eens wordt met de school, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.onderwijsconsulenten.nl