Speciaal (basis)onderwijs

Wanneer de basisschool de ondersteuning niet kan bieden, bekijkt het multidisciplinaire team van de school of een school voor speciaal basisonderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) wel kan bieden. De ondersteuning op het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat uw kind zo snel als mogelijk terug gaat naar de reguliere school. Als dat echt niet lukt, kan uw kind op het speciaal basisonderwijs blijven. Voor een plek op het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband geeft die af. De basisschool gaat samen met u op zoek naar een goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. U zorgt zelf voor de aanmelding.