TLV

Elk samenwerkingsverband formuleert eigen criteria en een procedure voor de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het speciaal basisonderwijs. In de regio PO 30.06 is de procedure voor toelating tot extra of speciaal onderwijs als volgt: Wanneer de school een hulpvraag heeft, of u als ouders een vraag heeft, wordt deze eerst besproken in het ondersteuningsteam. De school regelt de aanvraag voor ondersteuning; ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen voor speciaal onderwijs. Vervolgens buigt het multidisciplinair team zich over de vraag en zij geeft een advies. In dit team zitten docenten van de school, een bovenschools deskundige van het schoolbestuur en experts van buiten de school. Zij kijken niet alleen naar de hulpvraag van een kind, maar ook naar die van de ouders en de school. Door de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) wordt vastgesteld welke ondersteuning er is voor het kind. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af aan de school, en stuurt een afschrift naar de ouders. Lees hierover ook de informatie in de ouderbrochure of kijk op www.passendonderwijs.nl

Ouders kunnen geen zelfstandige aanvraag doen. In eerste instantie kunt u met uw vragen terecht bij de school van uw kind. Wanneer u dan nog vragen heeft over hoe de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, kunt u het SVW 30.06 bellen.