Communicatie

Meestal heeft u als ouders alleen contact met de school en de leraren van uw kind. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, overleggen de leraren met u over de mogelijkheden voor uw kind en over zijn ontwikkelingsperspectief. Ook over de voortgang en vorderingen van uw kind, zal de school de u zo volledig mogelijk informeren. Met vragen over de ondersteuning kunt u terecht bij de leraren of de directeur van de school.

In de basisondersteuning heeft u als ouders direct contact met de school. Ouders en leraren bespreken wederzijdse verwachtingen en behoefte aan ondersteuning. Als u het niet eens bent met de ondersteuning voor uw kind, en u er met de school niet uitkomt, kunt u voor advies contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan mediation helpen om een geschil tussen ouders, school en samenwerkingsverband op te lossen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de landelijke onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl ). Hun inzet en betrokkenheid wordt gratis beschikbaar gesteld door de overheid.

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, maar ouders en school hier samen niet uitkomen kunnen deze onafhankelijke deskundigen bemiddelen tussen de partijen. Indien ook mediation niet tot een oplossing leidt, kunnen zij het geschil voorleggen aan de landelijke commissie Onderwijsgeschillen (info@onderwijsgeschillen.nl ). Alle geldende geschillenprocedures zijn op een overzichtelijke en samenhangende wijze geplaatst op de website: www.geschillenpassendonderwijs.nl.