Passend onderwijs cluster 2

In het kader van passend onderwijs werkt het SWV 30.06 samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen voor de regio Oss, Uden en de Taalbrug Eindhoven voor de regio Veghel, St. Oedenrode (Meijerijstad).

Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking doof of slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Meer informatie:
Brief contactpersonen cluster 2 Uden Oss Veghel St Oedenrode 2017

Documenten Kentalis

TOS-poster
Aanvraagformulier Consultatie en Advies Kentalis
Toelichting Consultatie en Advies Kentalis
vragenlijst-incl.-handleiding-signalering-taal-en-of-spraakproblemen-versie-december-2013
Deze vragenlijst met handleiding voor de signalering van taal – spraakproblemen kan gebruikt worden voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar.
Tips voor ouders

Voor cursusaanbod  Kentalis
www.kentalisshop.nl
Folder “aan de slag met taal”

Documenten Taalbrug
Aanvraagformulier Consultatie & Advies Taalbrug.
Folder Ambulante dienstverlening vanuit de TAALBRUG SO

Sites
www.kentalis.nl
http://www.vituszuid.nl/taalbrug/
www.simea.nl
www.tosinbeeld.nl

Plezier in communiceren staat voorop!