Passend onderwijs cluster 2

In het kader van passend onderwijs werkt het SWV 30.06 samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen voor de regio Oss, Uden en de Taalbrug Eindhoven voor de regio Veghel, St. Oedenrode (Meijerijstad).

Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking doof of slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Meer informatie:
Brief contactpersonen cluster 2 Uden Oss Veghel St Oedenrode 2017

Documenten Kentalis

TOS-poster
Aanvraagformulier Consultatie en Advies Kentalis
Toelichting Consultatie en Advies Kentalis
vragenlijst-incl.-handleiding-signalering-taal-en-of-spraakproblemen-versie-december-2013
Deze vragenlijst met handleiding voor de signalering van taal – spraakproblemen kan gebruikt worden voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar.
 Printversie ouder folder Kentalis

Voor cursusaanbod  Kentalis
www.kentalisshop.nl
Folder “aan de slag met taal”

Documenten Taalbrug
Aanvraagformulier Consultatie & Advies Taalbrug.

Sites
www.kentalis.nl
http://www.vituszuid.nl/taalbrug/
www.simea.nl
www.tosinbeeld.nl

Tips voor taalstimulatie

Dwing het kind niet te spreken in voor hem moeilijke situaties.
Laat het kind veel dingen doen die het goed kan.
Kijk het kind altijd aan als je tegen hem spreekt.
Luister naar wát het kind zegt en niet naar hóe het gezegd wordt.
Wees zelf een goed spraakmodel.
Gebruik visuele ondersteuning waar mogelijk.
Articuleer goed.
Stel open vragen waardoor het kind meer ruimte heeft voor taal.
Neem de tijd voor als het kind je iets wil vertellen.
Realiseer je dat het voor het kind heel frustrerend is om mee te willen doen aan gesprekken maar dit niet kunnen.
Wees eerlijk.
Zorg voor een rustige, ontspannen sfeer.
Vat goed samen wanneer het kind iets ‘krom’ vertelt.
Lees veel voor.
Ga zo staan of zitten dat het kind je mondbeeld kan zien.
Geef extra instructie wanneer dat nodig is.
Stimuleer het benoemen van emoties.
Vraag of het kind het kan laten zien.
Benadruk de belangrijkste woorden.
Pas je spreektempo aan wanneer nodig.
Herhaal, herhaal, herhaal.
Wacht 10 tellen op een reactie van het kind.

Plezier in communiceren staat voorop!

Ouder folder Kentalis