Preventieve inzet

Een aanvraag voor ‘preventieve inzet’ kan door scholen alleen nog via een digitaal systeem worden ingediend. Dit digitale systeem is de vinden op de website: www.ldos.nl. Voor het inloggen op het digitale systeem hebben de scholen in het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen. Mocht u niet beschikken over een inlogcode kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband (0412-617077).

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Midden- en Oost Brabant is onderdeel van OZL IJsselgroep/Expertis. Samen met de scholen realiseert de consulent OZL continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ‘onderwijs op maat’. Zo wordt bereikt dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. De OZL consulenten ondersteunen scholen bij het uitvoeren van een passend onderwijsarrangement voor de zieke leerling door middel van informatieverstrekking, advisering en begeleiding.

Informatie OZL Midden- en Oost Brabant:
Link website: http://ziezon.nl/googlemap/ozl-ijsselgroep-expertis-eindhoven/
Film: http://www.ozl.nu/zieke-kinderen-krijgen-les-van-vrijwilligers/