Scholen

  • Deelnemende besturen

Stichting Openbaar Onderwijs Groep – www.stichtingoog.nl
Stichting Maashorst, Multif. Org. Jeugdzorg/Onderw. – www.stichtingmaashorst.nl
Stg. Onderw. Islamit. grondsl. Midden- en Oost-Nederland – www.simonscholen.nl
Stichting Kiem Onderwijs – www.kiemuden.nl
Stichting Kathol. Prim. Onderwijs Novum – www.skpo-novum.nl
Stichting Pallas – www.stichtingpallas.nl
Stg. voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode'(SKOSO) – www.skoso.nl/‎
Stichting Oosterwijs – www.desterrenkijker.nl
Optimus, Stg voor Kath, PC en Interconfessioneel Primair Onderwijs – www.optimusonderwijs.nl
Stg. Katholiek en Interconf. Primair Onderwijs Veghel – www.skipov.nl
Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss – www.skbo.nl
Stichting HUB Noord-brabant –  www.hubnoordbrabant.nl
Mytylschool Gabriël  –  www.mytylschool-gabriel.nl
Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) – www.ssoe.nl
Filios scholengroep – filiosscholengroep.nl

 

  • Gemeenten

Bernheze www.bernheze.nl

Oss www.oss.nl

Landerd www.landerd.nl

Meierijstad www.meierijstad.nl

Uden www.uden.nl

 

  • Voortgezet onderwijs

SVW primair onderwijs werkt samen met Samenwerkingsverband VO 30 06 . Dit samenwerkingsverband bestaat uit de scholen voor voortgezet onderwijs in de dezelfde regio als Samenwerkingsverband PO 30.06 Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode). De scholen van het samenwerkingsverband VO 30 06 realiseren voor alle 15.000 leerlingen in deze regio passend onderwijs.

 

  • Andere samenwerkingsverbanden

Regionaal bureau leerplicht Brabant Noordoost: www.rblbno.nl

Centra voor jeugd en gezin in de betrokken gemeentes: www.onswelzijn.nl

Jeugdhulp Noordoost Brabant : www.jeugdhulpnob.nl

www.passendonderwijs.nl