Leerkrachten

Leraren zijn de spil waar het om draait in Passend Onderwijs. Zij realiseren het passend aanbod in de basisondersteuning of extra ondersteuning. Dat vraagt veel van leraren en vergt speciale vaardigheden. Daarin is de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd en dat gaat door.

Voor leraren heeft het ministerie van OCW een brochure gemaakt, waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan? Deze brochure is hier te downloaden.

Behoud van expertise

Bij de inrichting van het Samenwerkingsverband PO 30.06 kiezen we ervoor om alles zo sober mogelijk te organiseren. We besteden middelen, en daarmee personele inzet, zo dicht mogelijk bij het primaire proces: op de scholen. De zorg die kinderen nodig hebben en de professionele expertise die daarbij komt kijken vormt de basis, en daar moet het geld en het personeel naartoe. De inhoud is bepalend en niet de systemen en structuren.