VVE professionalisering

De implementatie- en scholing cursus KIJK! voor de voorschoolse instellingen is in de gemeente Oss inmiddels afgerond. Voor het basisonderwijs wordt deze in september 2015 afgerond. Er vinden nog terugkombijeenkomsten plaats voor de 2e en 3e  tranche deelnemers.

In het kalenderjaar 2015 en het schooljaar 2015-2016 worden de volgende cursussen gerealiseerd:

Basisonderwijs:

De cursus Piramide is dit schooljaar gestart op basisschool het Molenveld.  Hieraan nemen verschillende scholen deel. Er zijn nog mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor professionaliseringstrajecten/opleidingen passend bij de taakvelden NT2 en VVE.  Hierbij kan gedacht worden aan train de trainer trajecten/NT2 opleiding, woordenschat cursus/training enz.

Voorschoolse instellingen:

Er zijn voor 2015 bij het TOV verschillende cursussen/trajecten voor de voorschoolse VVE- programma’s Piramide en Kaleidoscoop aangevraagd .

 

In 2016 is het de bedoeling om de workshop  “aan de slag met taal” voor pedagogisch medewerkers onder de aandacht te brengen. Deze is aangeboden geweest in de cursus Piramide afgelopen jaar bij het onderdeel taalontwikkeling. Omdat de deelnemers hier enthousiast over waren wil het TOV ook andere pedagogisch medewerkers de gelegenheid bieden om aan deze workshop deel te nemen. De instellingen zullen geïnformeerd worden zodra hier meer bekend over is.

Folder “aan de slag met taal”